Jak wstąpić do Towarzystwa

heading

Należy przesłać deklarację członkowską na adres email ptfwielkopolska@onet.pl i hubert.zglinicki@gmail.com

Deklaracja członkowska

Prosimy o dokonywanie wpłat w wysokości 100 zł w roku na działalność statutową Oddziału Wlkp PTF

Rachunek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Wielkopolskiego
Bank Millennium Oddział Poznań
64 1160 2202 0000 0002 2785 5853

W tytule należy wpisać „Opłata na działalność statutową – imię i nazwisko”

www.ptfwielkopolska.pl/korzysci/