Kandydaci popierani przez Oddział Wielkopolski PTF

Posted on 20 października 2020

Już 14 listopada w naszym województwie odbędą się wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
Każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty będzie mogła oddać maksymalnie 29 głosów (woj. wielkopolskie) na przedstawicieli, którzy wezmą udział w zjeździe.

Zjazd odpowiedzialny będzie za wybór Prezesa, członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców na 4-letnią kadencję. Podjęte zostaną też Uchwały dotyczące wytycznych działania samorządu i jego organów na kolejne lata. Zjazd rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdania Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika.
?Dziś w KIF zarejestrowanych jest ponad 68 tysięcy fizjoterapeutów, a każdy z nas ma prawo decydowania o wyborze przedstawicieli na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

To ważny moment, w którym decydujemy o dalszym kierunku rozwoju naszego samorządu.
Na grafice przedstawiamy listę kandydatów rekomendowanych przez nasz wielkopolski oddział PTF. Będziemy wdzięczni za każdy głos oraz zaufanie, którym zostaniemy obdarowani.