Podsumowanie XIV Konferencji Naukowej PTF

Posted on 18 stycznia 2019

W dniach 7-8 grudnia 2018 w Pabianicach odbyła się XIV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Perspektywy rozwoju fizjoterapii”, w której wzięli udział członkowie zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTF: dr Mateusz W. Romanowski, dr Ewa Kamińska, dr Marzena Wiernicka oraz dr Patrycja Rąglewska. Zgodnie z tradycją otwarcie ceremonii poprowadził dr Marek Kiljański, główny organizator poprzednich edycji konferencji. Wydarzenie zgromadziło około 350 uczestników z Polski oraz zagranicy wśród których znaleźli się reprezentanci miasta i województwa, przedstawiciele towarzystw naukowych, konsultanci krajowi i osoby zasłużone w dziedzinie fizjoterapii.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia podziękowań i wyróżnień za wkład włożony w rozwój fizjoterapii w środowisku polskim dla Marka Żaka i Piotra Kwiatkowskiego oraz w środowisku światowym dla Rolanda Crapsa i Davida Lopeza Sancheza. Podczas sesji wprowadzającej uczestnicy mieli okazję wysłuchać zaproszonych gości z Belgii oraz Chile, a także Prezesa PTF, który przedstawił historię dążeń towarzystwa o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty oraz o pracy członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

W czasie pabianickiej konferencji miały miejsce sesje naukowe, które poruszały zagadnienia związane z chirurgią ręki, fizjoterapią w wieku senioralnym oraz fizjoterapią w neurologii, onkologii, chorobach wewnętrznych i stomatologii. Odbył się także panel dyskusyjny dotyczący przyszłości fizjoterapii, któremu przewodniczył dr Marek Kiljański. W dyskusji głos zabrali m.in. prof. przedstawiciel NFZ Karol Wojciechowski, prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele PTF prof. Zbigniew Śliwiński i dr Jacek Łuniewski oraz reprezentanci wyższych uczelni prof. Bartosz Molik i dr Krzysztof Kassolik.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od sesji dotyczącej fizjoterapii w diagnostyce oraz w psychiatrii i psychologii. Równolegle odbyło się również spotkanie towarzystw naukowych zajmujących się medycyną manualną, a następnie panel dyskusyjny „Moja wizja Samorządu – czego oczekuję od Samorządu”. Ostatnim punktem konferencji były sesje o fizjoterapii dzieci i młodzieży oraz fizjoterapii w chorobach narządu ruchu.

XIV edycja Konferencji Naukowej PTF przebiegła pod znakiem ponad 100 wystąpień specjalistów i praktyków z dziedziny fizjoterapii, dwóch paneli dyskusyjnych oraz różnorodnych warsztatów prowadzonych przez takie osobowości jak G. Balik, B. Kowacka czy A. Szczygieł. W czasie wydarzenia odbyła się także wystawa sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów naukowych oraz produktów ubezpieczeniowych dla fizjoterapeutów.