Spotkania PTF Oddział Wielkopolska

heading

Adres: ul. Św. Wawrzyńca 3B/U1, 60-539 Poznań

 

17 grudnia 2018

18:30 -20:00

dr Ewa Zasadzka Całościowa Ocena geriatryczna w praktyce fizjoterapeuty – warsztat

20:00-20:20
dr Marzena Wiernicka praktyka fizjoterapeutyczna/działalność gospodarcza fizjoterapeuty w   świetle najnowszych aktów prawnych – wykład

4 marca 2019

18:30-20:00

dr Jarosław Ciechomski  DO Trzewno nerwowo naczyniowe podejście do leczenia kompleksu barkowego

20:00-20:20

Dariusz Kwiręg Nowe zasady ubezpieczeń dla fizjoterapeutów: jak wybrać odpowiednie OC? –wykład

 27 maja  2019

Zmiana godziny rozpoczęcia spotkania! Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:20 (z powodu Spotkania z przedstawicielami KIF o godzinie 17.00).

18:30-20:00

mgr Paweł Kasprzak DO Diagnostyka i leczenie bólu stopy – warsztat

20:00-20:20

dr Mateusz W. Romanowski DO Podsumowanie WCPT Conngress Geneva 2019 wykład

7 październik  2019

dr Ewa Kamińska  Wybrane techniki mobilizacyjne dla stawu skokowego wg koncepcji Kalteborna i Evjentha

20:00-20:20

wykład

18 listopad 2019

18:30-20:00

Mgr Rafał Marciniak DO Terapia powięziowa w dolegliwościach bólowych kolana – warsztat

20:00-20:20

wykład