Spotkanie odnośnie zmian zasad prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów

Posted on 18 marca 2019

Dnia 11.02.2019 roku z inicjatywy Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Wielkopolska dr. Mateusza W. Romanowskiego odbyło się spotkanie z Konsultantem ds. Fizjoterapii województwa wielkopolskiego oraz kierownikami działów fizjoterapii zarówno z sektor prywatnego, jak i publicznego.

Celem zebrania było omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów wprowadzonych w życie na mocy rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 roku odnośnie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej. W spotkaniu uczestniczyli dr Marzena Wiernicka, dr Ewa Kamińska, mgr Agnieszka Prusińska, mgr Justyna Szymańska, dr Marta Jokiel, dr Patrycja Rąglewska, dr Mateusz W. Romanowski, mgr Jakub Urbanowicz oraz mgr Maciej Majchrzak.