Pierwsze spotkanie PTF Oddziału Wielkopolskiego z nowym prezesem

Posted on 23 stycznia 2019 with 0 comments

Dnia 17 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Wielkopolskiego zorganizowane przez nowego prezesa Mateusza Romanowskiego. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli możliwość zgłębiania swojej wiedzy z zakresu fizjoterapii zarówno w części praktycznej, jak i teoretycznej.

W pierwszej kolejności dr Ewa Zasadzka przedstawiła zagadnienia związane z diagnostyką chorób osób starszych i przeprowadziła warsztat „Całościowa Ocena geriatryczna w praktyce fizjoterapeuty” osadzony w problematyce starzenia się współczesnego społeczeństwa. Drugie wystąpienie składające się na część wykładową dotyczyło działalności gospodarczej fizjoterapeuty w świetle najnowszych aktów prawnych. Dr Marzena Wiernicka w swojej prelekcji przybliżyła kluczowe uregulowania i najważniejsze zmiany w polskim ustawodawstwie związane w wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz praktyki fizjoterapeutycznej.

Już teraz mamy przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie PTF Oddziału Wielkopolskiego, które odbędzie się 4 marca 2019 roku i zostanie poświęcone takim zagadnieniom, jak kompleksowe leczenie barku czy nowe zasady ubezpieczeń dla fizjoterapeutów.

 

Leave a comment