Pierwsze spotkanie PTF Oddziału Wielkopolskiego z nowym prezesem

Posted on 23 stycznia 2019

Dnia 17 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Wielkopolskiego zorganizowane przez nowego prezesa Mateusza Romanowskiego. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli możliwość zgłębiania swojej wiedzy z zakresu fizjoterapii zarówno w części praktycznej, jak i teoretycznej.

W pierwszej kolejności dr Ewa Zasadzka przedstawiła zagadnienia związane z diagnostyką chorób osób starszych i przeprowadziła warsztat „Całościowa Ocena geriatryczna w praktyce fizjoterapeuty” osadzony w problematyce starzenia się współczesnego społeczeństwa. Drugie wystąpienie składające się na część wykładową dotyczyło działalności gospodarczej fizjoterapeuty w świetle najnowszych aktów prawnych. Dr Marzena Wiernicka w swojej prelekcji przybliżyła kluczowe uregulowania i najważniejsze zmiany w polskim ustawodawstwie związane w wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz praktyki fizjoterapeutycznej.

Już teraz mamy przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie PTF Oddziału Wielkopolskiego, które odbędzie się 4 marca 2019 roku i zostanie poświęcone takim zagadnieniom, jak kompleksowe leczenie barku czy nowe zasady ubezpieczeń dla fizjoterapeutów.